ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำคอนกรีตที่น้ำไหลผ่านใต้ถนนนั้น จากภาพท่อระบายน้ำด้านขวาที่ถูกทำลาย จุดที่ต้องรื้อถอนและบูรณะเป็นส่วนที่ต้องคำนึงถึงซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด

ประมาณการค่าใช้จ่ายรื้อถอนท่อระบายน้ำและบูรณะเป็นค่าใช้จ่ายเกือบ 100,000 ดอลล่าห์ (3,200,000 บาท) และต้องเปลี่ยนเส้นทางการจราจรในส่วนที่ซ่อมแซมเป็นเวลากว่า 8 สัปดาห์ขึ้นไป การใช้ฟิกซ์มาสเตอร์ แมกน่า ครีต กับผนังท่อระบายน้ำคอนกรีตได้รับการปรับหน้าพื้นผิวใหม่และเปิดใช้งานได้ภายใน 5 วัน โดยไม่ต้องหยุดการจราจรการสร้างพื้นผิวผนังท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ด้วยแมกน่า ครีต ช่วยประหยัดค่าแรงได้ถึงเจ็ดสัปดาห์

 

การสร้างพื้นผิวผนังท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ด้วยแมกน่า ครีต ช่วยประหยัดค่าแรงได้ถึงเจ็ดสัปดาห์

 


ติดต่อเรา