ล็อคไทท์โซลูชั่นเพื่อการกัดกร่อน - การป้องกันการกัดกร่อน

ขณะที่ การรักษาสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักรอุปกรณ์และการเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการเสียหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการผุกร่อนหรือถูกกัดกร่อนขึ้นได้

ประเภทของการสึกกร่อน / การกัดกร่อน

ประเภทของการกัดกร่อนถูกจำแนกออกเป็นหลายประเภท โดยสามารถจำแนกตามสาเหตุของการเสื่อมสภาพของโลหะจากปฏิกิริยาทางเคมี ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพของการกัดกร่อนที่พบบ่อย:


วัฏจักรของการสึกกร่อน/ การกัดกร่อน การกัดกร่อนอันเนื่องมาจากสารเคมี การกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะต่างชนิดที่เชื่อมติดกัน (ไบเมทัลลิค โคโรชั่น)
 
กระบวนการที่ชิ้นส่วนหรือพื้นผิวโลหะที่เกิดการสึกกร่อนขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการกัดกร่อนตามมา ชิ้นส่วนที่เป็นพื้นผิวโลหะเกิดความเสียหายและถูกทำลายจนไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมี การเร่งให้เกิดการกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะที่เชื่อมติดกันด้วยโลหะต่างชนิดกัน (เริ่มสึกกร่อน)

การกัดกร่อนแบบใต้ชั้นเคลือบ การกัดกร่อนโดยจุลชีพ
การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายใต้ชั้นเคลือบ กระจายตัวเป็นเส้นและลุกลามเป็นบริเวณ การกัดกร่อนโดยมีจุลชีพ เกิดจากจุลินทรีย์อาทิ แบคทีเรีย หรือสาหร่ายขนาดเล็ก สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดการกัดกร่อนขึ้น

ค้นหาผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนจากล็อคไทท์ให้การป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือเครื่องจักร ตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กอย่างสกรู แบริ่ง ไปจนถึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่อย่างเครื่องสูบน้ำ ท่อลำเลียงของเหลวหรือก๊าซ ที่ใช้กับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ โรงไฟฟ้า หรือโรงงานผลิตเหล็ก

แอพพลิเคชั่น

ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ แทงค์บรรจุสารเคมี

ปั๊มอุตสาหกรรม โครงเหล็ก


อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมเหล็ก เหมืองแร่

เลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนที่ใช่

ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ โพลิเมอร์คอมโพสิต เสนอโซลูชั่นเพื่อปกป้องชิ้นส่วนจากการสึกกร่อน/กัดกร่อนอย่างครบวงจร ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ที่ตรงกับความต้องการของคุณด้านล่างนี้หรือติดต่อเราได้ที่ [ลิงค์สำหรับติดต่อ] แล้วคุณจะพบว่าล็อคไทท์คือ ทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

 ฟังก์ชั่นการใช้งาน

โซลูชั่น

 1. ต้านทานการกัดกร่อน(พื้นผิวภายนอก) LOCTITE PC 7320 Polypoxy PS
 2. ต้านทานการสึกกร่อน และการกัดกร่อน(พื้นผิวภายใน)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนแบบพ่นเคลือบ - ทนอุณหภูมิเปียกได้สูงสุดถึง: 90°C (194 °F)

LOCTITE PC 7255 Sprayable Ceramic

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนแบบทาเคลือบ - ทนอุณหภูมิเปียกได้สูงสุดถึง: 90°C (194 °F)

LOCTITE PC 7228 Brushable Ceramic

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนแบบทาเคลือบ - ทนอุณหภูมิแห้งได้สูงสุดถึง: 287°C (549 °F)

LOCTITE PC 7234 High Temperature Brushable Ceramic
 3. ทนต่อสารเคมี (ภายใน/ภายนอก)

ทนอุณหภูมิเปียกได้สูงสุดถึง: 93°C (200 °F)

LOCTITE PC 7319 Chemical Resistant Coating

ทนอุณหภูมิเปียกได้สูงสุดถึง: 130°C (265 °F)

LOCTITE PC 9340 High Temperature Chemical Resistant Coating
 4. รักษาพื้นผิวโลหะ LOCTITE SF 7515 Surface Treatment


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

 • เคลือบปกป้องพื้นผิว เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขี้น
 • ช่วยเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการเสียหาย (MTBF)
 • ช่วยรักษาความแข็งแรงของโครงสร้าง
ประหยัดเวลา
 • ใช้งานง่าย ด้วยวิธีการซ่อมที่สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถซ่อมแซมให้เสร็จได้ ณ หน้างาน
 • ไม่ต้องเสียเวลารอชิ้นส่วนอะไหล่มาเปลี่ยน
 
 
 
 

ปรับปรุงความปลอดภัย

 • ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุบัติเหตุ และความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
 • หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยกับผู้ใช้งาน เนื่องจากการซ่อมแซมสามารถทำได้ที่อุณหภมิห้องปกติ

ประหยัดต้นทุน

 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในกระบวนการผสมหรือเคลือบผิว
 • ช่วยลดโอกาสเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรหรือชิ้นงาน