อภิธานศัพท์

น้ำยาเร่งปฏิกิริยาการยึดติด

น้ำยาเร่งปฏิกิริยาการยึดติดของกาวให้เร็วขึ้น ใช้ก่อนหยอดกาว น้ำยาจะช่วยเร่งให้เกิดการเซ็ทตัวของกาวแห้งเร็วในขั้นตอนสุดท้ายได้ไวขึ้น ใช้หลังหยอดกาว น้ำยาจะเร่งให้ส่วนที่กาวล้นออกมาเซ็ทตัวไซยาโนอะคริเลท

ไซยาโนอะคริเลท คือกาวส่วนประกอบเดียวที่ยึดติดได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบของกาวแห้งเร็ว กาวประเภทนี้เกิดจากโมโนเมอร์ของไซยาโนอะคริเลทที่ต่างชนิดกัน (อาทิ เมธิล, เอธิล, เป็นต้น) ที่ปราศจากโซเวนท์และเป็นกาวส่วนประกอบเดียว ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากความชื้นบนพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการติดรวมตัวกับกาวจนเซ็ทตัวและยึดติดกันภายใน 2-3 วินาที โดยเฉพาะแนวที่ต้องการยึดติดแรงยึดติด

ระยะเวลาการยึดติดที่เคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ คือระยะเวลาที่เกิดแรงยึดติดเท่ากับ 0.1 N/mm2 ของการติดชิ้นงานทั้งสองชิ้นความยืดหยุ่น

รอยต่อระหว่างพื้นผิวที่โค้งงอ 2 ชิ้น กาวรับแรงโค้งงอได้จนถึงจุดที่ยืดได้สูงสุดที่กาวจะแยกออกจากกัน  การยืดที่ว่านี้มีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์และเทียบความแตกต่างในแง่หนึ่ง (อย่างเช่นความยาว) ของการเซ็ทตัวของกาวตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งในรูปทรงที่โค้งงอและไม่โค้งงอ แต่พึงระลึกว่ากาวแห้งเร็วที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการติดรอยต่อที่โค้งงอแต่เป็นกาวคนละประเภทกับกาวแห้งเร็วสูตรทนแรงยึดสูงเจล

ความหนืดที่มีส่วนผสมลักษณะเหมือนเจลลี่ออกแบบมาให้เกิดการกระจายตัวของเนื้อกาวที่เหลวบนของแข็งจนกลายเป็นสารกึ่งเหลวที่คงสภาพทนต่อการอบที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ

การทดสอบส่วนประกอบหรือวัสดุในระดับอุณหภูมิที่สูง รวมทั้งประเมินความเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ เมื่อสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน แรงยึดสามารถกลับมาวัดค่าได้ที่อุณหภูมิห้องหลังผ่านการอบด้วยอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆนั้นทนทานต่อความร้อน ณ อุณหภูมินั้นๆ

วัดค่าแรงยึดที่อุณหภูมิสูง ณ อุณหภูมินั้นๆแรงกระแทก

การรับน้ำหนักที่กระแทกเข้าและออกทันที อาทิ การระเบิดออกที่รุนแรงกาวแห้งเร็ว

คำว่า "กาวแห้งเร็ว" มักใช้เรียกแทนไซยาโนอะคริเลท - กลุ่มกาวส่วนประกอบเดียวที่เกิดการเซ็ทตัวได้อย่างรวดเร็วฝ้าน้อย/ กลิ่นน้อย

ฝ้าขาวที่เกิดขึ้นปกคลุมชิ้นงาน ซึ่งสามารถเห็นได้รอบบริเวณที่ทากาว การเกิดฝ้านี้มักเกิดขึ้นจากการระเหยของโมโนเมอร์ของไซยาโนอะคริเลทบนชิ้นงานที่กาวเซ็ทตัวช้า ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับชิ้นงานที่ต้องการความสวยงาม
กลิ่นที่น้อยลงช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกดีขึ้น ขณะใช้งาน

 ระดับอุณหภูมิที่เหมาะแก่การนำมาใช้งาน

ระดับอุณหภูมิปกติที่กาวสามารถคงการยึดติดได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรับแรงฉีก, ลอก

การต้านทานของกาวกับแรงที่เข้ามากระทำ หนึ่งในนั้นคือการยึดติดชิ้นงานบริเวณขอบหรือมุม การทดสอบความสามารถในการต้านทานการลอกออกตามมาตรฐานอยู่ที่มุม 90° หรือ 180°ไพรเมอร์

น้ำยาเตรียมผิวก่อนการทากาว ช่วยให้ความสามารถของการยึดติดของกาวต่อวัสดุต่างได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น (โดยเฉพาะพื้นผิวที่ติดยาก)อายุการใช้งานของกาว

ระยะเวลาตั้งแต่ที่กาวถูกบรรจุและเก็บรักษาไว้ภายใต้สภาพอุณหภูมิที่กำหนด อีกทั้งยังคงสภาพที่เหมาะแก่การนำมาใช้งานได้อยู่แรงกระแทกอย่างรุนแรง

แรงที่เกิดขึ้นรุนแรงและทันที โดยแรงนี้จะทำลายโครงสร้างของกาวแข็งแกร่ง, เหนียว

การดัดแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติของไซยาโนอะคริเลท ทำให้เนื้อกาวแข็งแกร่งด้วยส่วนผสมของยาง สามารถต้านทานแรงกระแทกที่เข้ามากระทบ การฉีกลอก และแรงกระแทกอย่างรุนแรงที่อุณหภูมิสูงได้ดีเท่ากับการทนต่อสภาพความชื้นและสารเคมีความหนืด

คุณสมบัติของของเหลวช่วยป้องกันการไหลได้เมื่อถูกบีบออกมาใช้ ของเหลวความหนืดต่ำจะไหลได้อย่างง่ายดาย ขณะที่ของเหลวความหนืดสูงจะต้านทานการไหลได้ดีกว่า
ติดต่อเรา