ค้นหาเอกสาร MSDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกสามารถค้นหาได้ผ่านเวบไซต์นี้ โดยค้นหาได้ผ่านชื่อผลิตภัณฑ์ แต่จะมีบางผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องระบุรหัสของผลิตภัณฑ์/ part no. (ซึ่งปรากฎอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์) หากคุณไม่สามารถค้นหาเอกสาร MSDS ที่ต้องการได้จากการค้นหานี้ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

Product Approvals and Certificates