ยืดอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น ด้วยระบบงานซ่อมล่าสุด จากล็อคไทท์

รายละเอียดระบบการทำงาน:
นวัตกรรมการซ่อมบำรุงท่เหล็กนี้ถือเป็นตัวเลือกที่รวดเร็วและประหยัดไม่จำเป็นต้องการเปลี่ยนท่อใหม่ให้เสียทรัพยากรและเวลา เป็นระบบที่มุ่งพัฒนายืดอายุการใช้งานของท่อโดยการตรียมพื้นผิวการเพิ่มแรงยึดและการเคลือบผิวจากผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงโดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกกระทำโดยตรงกับชิ้นงาน เมื่อระบบการการซ่อมสมบูรณ์จะสามารถทนต่อความดันอุณหภูมิสารเคมีและกันน้ำ เหมือนได้ชิ้นงานใหม่กลับมาอีกครั้ง


ขอบเขตการใช้งาน สิ่งที่ได้รับ เหนือกว่า
 • ระบบท่อที่ทำงานเหล็กกล้า
 • ท่อที่ที่มีโอกาสเกิดการสึกกร่อนทั้งภายในและภายนอก
 • ท่อที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี
 • ซ่อมได้กับหน้างานหลากหลายรูปแบบ แม้ส่วนที่ยากต่อการซ่อมแซม อาทิ: บริเวณท่อโค้ง,ข้อต่อ & หรือหน้าแปลน
 • ระบบการซ่อมนี้สามารถใช้ได้ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า สาธารณูปโภคน้ำ ฯลฯ
 • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อใหม่
 • แก้ปัญหาตรงจุด ชำรุดตรงไหน ซ่อมตรงนั้น
 • สามารถยืดอายุการใช้งานท่อภายหลังการซ่อมได้ถึง 20 ปี
 • ออกแบบการซ่อมตามชิ้นงานจริง โดยการคำนวณการใช้และระยะเวลาที่ต้องการยืดอายุของท่ออย่างแม่นยำ เพื่อประหยัดทรัพยากรของลูกค้าให้มากที่สุดระบบการซ่อมจากล็อคไทท์ ได้รับการพัฒนาและยอมรับการใช้งานจริงจาก ISO/TS 24817.
ในระบบการซ่อมประกอบไปด้วย:

LOCTITE SF 7515 LOCTITE EA 3478 LOCTITE PC 7255
Corrosion Inhibitor Superior Metal Sprayable Ceramic
 • ตัวยับยั้งการกลับมาของสนิมภายหลังการเตรียมพื้นผิว
 • การสร้างพื้นผิวใหม่
 • เคลือบเสริม เพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า
LOCTITE PC 7210   LOCTITE PC 5085
 
Hand Lay Up Resin   Glass-Carbon Fiber Tape
 • เพิ่มสารสร้างพลังการยึดเกาะ
 • ความหนืดคงที่
 • ทนต่ออุณหภมิที่ผันผวน
 
 • ความแข็งแรงสูง
 • ทรงประสิทธิภาพทั้งสองด้าน
 • เป็นฉนวนชั้นดี

ISO/TS 24817 certified by Germanischer Lloyd:

• LOCTITE Composite Repair System- Pipe Repair
• Calculation tool
• Certified training of applicators

Download