นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

1. ทั่วไป
เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด, จากนี้จะเรียกว่า  เฮงเค็ล, เคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตอนนี้ ทางเราต้องการเรียนให้ท่านทราบถึงประเภทข้อมูลที่เฮงเค็ลรวบรวมและแจ้งให้ทราบว่าเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างไร ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการที่เฮงเค็ลใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลบข้อมูลดังกล่าวนี้ เฮงเค็ลได้รวบรวมข้อมูลเข้าระบบและใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยเป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลตามความดูแลของหน่วยงานประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเทศ ทางเราทำถูกวิถีทางเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการละเมิดข้อบังคับดังกล่าว

หากมีการเปลี่ยนแปลง “นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว” ใดขึ้นก็ตาม จะมีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าทางเราเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

นโยบายการรักษาความปลอดภัยมิอาจบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมจากไฮเปอร์ลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ของเฮงเค็ล

2. การรวบรวม ใช้งานและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางส่วนจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารระบบและสถิติรวมถึงการสำรองข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลดังกล่าว กล่าวคือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ในบางกรณีอาจรวมถึงรหัสไอพี เอ็ดเดรสของท่าน เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ซอฟแวร์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้ตอนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านเปิดชมพร้อมกับเว็บไซต์ของเรา และคำที่ท่านใช้พิมพ์เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณี ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้อนุมานเกี่ยวกับลักษณะของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในบางท่านได้ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะไม่เกี่ยวเนื่องไปถึงข้อมูลเฉพาะของตัวบุคคล

ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านสมัครใจที่จะบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง ทางเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่รวบรวมข้อมูลมาดังที่ได้กล่าวไว้

โดยทั่วไป จุดประสงค์เหล่านี้ได้แก่:

• เพื่อการดูแลและจัดการงานบริการของเราเพื่อท่าน
• เพื่อพัฒนาบริการของเรา
• เพื่อแจ้งข่าวงานพัฒนาใหม่ๆ กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจให้ท่านทราบ
• เพื่ออำนวยความสะดวกในงานดำเนินธุรกิจภายในองค์กร
• และเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

เรามีขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง

3. การรักษาความปลอดภัย
เฮงเค็ลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย และใช้มาตรการป้องกันทุกประเภทเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้สูญหาย ถูกละเมิด หรือเปลี่ยนแปลงโดยพลการ และจำกัดสิทธิ์ของผู้ร่วมธุรกิจตามสัญญาของเฮงเค็ลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการกับท่านในนามของเฮงเค็ล โดยให้รักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับตามข้อบังคับและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในบางกรณีทางเราอาจเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องส่งข้อสงสัยของท่านต่อให้กับบริษัทในเครือเฮงเค็ล แม้ในกรณีนี้ ข้อมูลของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของเรา

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชน
เฮงเค็ลไม่ปรารถนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี หากจำเป็น เฮงเค็ลจะดึงความสนใจของเด็กเพื่อไม่ให้เยาวชนเหล่านั้นส่งข้อมูลส่วนบุคคลถึงเฮงเค็ล หากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กมาทราบว่าเด็กในความปกครองได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังเฮงเค็ลแล้ว กรุณาติดต่อเราที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ (ดูข้อ 6. ข้างล่าง) หากไม่ต้องการให้ทางเราบันทึกข้อมูลไว้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นทันที

5. “คุกกี้ส์”
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราได้ใช้ “คุ้กกี้” คุ้กกี้คือหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่บราวเซอร์อันถือเป็นซอฟแวร์ที่จำเป็นในการเข้าชมเว็บไซต์ ได้บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ชั่วคราว ข้อมูลที่บันทึกไว้ในคุกกี้นำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น เพื่อจำกัดการเข้าชมในบางส่วน เพื่อพัฒนาเมนูของเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก คุกกี้ที่เราใช้เหล่านี้ไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ เว็บ บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะบันทึกคุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านหลีกเลี่ยงได้โดยการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านใหม่ ท่านลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เมื่อใดก็ได้ โดยลบที่ไฟล์อินเตอร์เน็ตชั่วคราว (ไปที่แถบของบราวเซอร์ “Tool/Extras” – “Internet options”)

6. ความประสงค์และคำถาม/พนักงานดูแลข้อมูล
เราจะไม่เก็บข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลของท่านนานเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล ท่านอาจยื่นคำร้องให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเพิกถอนคำยินยอมให้ใช้หรือดำเนินข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ท่านอ่านยื่นคำร้องให้เราอนุญาตให้ท่านเข้าใช้ข้อมูล และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากประสงค์ อย่างไรก็ดี เราอาจจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ในการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจปฏิเสธคำร้องที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากกฎหมายอนุญาต หากท่านต้องการติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาส่งอีเมลล์หรือจดหมายมาถึงพนักงานดูแลข้อมูลของเรา Mr Jan-Dirk Auris, Units 807-810, 8/F, Island Place Tower, 510 King´s Road, North Point, Hong Kong หากท่านประสงค์ที่จะรู้ว่าทางเราได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านไว้หรือไม่ หากใช่ ข้อมูลด้านใด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามความประสงค์ของท่านทันที

7. การลงทะเบียนสาธารณะสำหรับการประมวลผล
พระราชบัญญัติควบคุมข้อมูลของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กำหนดเงื่อนไขไว้มาตราที่ 4 จี ว่าด้วยพนักงานดูแลข้อมูลจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ให้บุคคลใดก็ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ในมาตราที่ 4 อี ทราบ


(1) ชื่อบริษัทที่รับผิดชอบ: เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ
(2) ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว / คณะกรรมการบริหาร ชื่อและที่อยู่
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมวลผล ดร. ปีเตอร์  โวรโบลว์สกี้
(3) ที่อยู่ของบริษัทที่รับผิดชอบ: เฮงเค็ลสแตรท 67
ดี-40191 ดูสเซลดอร์ฟ

(4) จุดประสงค์ของการรวบรวมและประมวลหรือใช้ข้อมูล
จุดประสงค์ของบริษัท  คือการผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

• เคมีภัณฑ์ทุกชนิด โดยเฉพาะ ผงซักฟอก สารทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล วัตถุดิบด้านเคมี กาวและสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
• ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม
• อาหาร และวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์
• อุปกรณ์และการติดตั้งด้านเทคนิค
• กรรมสิทธิ์และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงที่ดินเพื่อการเกษตรและการทำป่าไม้

บริษัทอาจได้รับความร่วมมือจากบริษัททั้งภายในและภายนอกประเทศทุกประเภท หรือร่วมกันทำธุรกิจและกิจกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายของบรรษัท

(5) คำอธิบายของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคลหรือประเภทของข้อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พนักงาน พนักงานบำนาญ พนักงานของบริษัทในเครือ พนักงานของบริษัทภายนอก (ผู้ทำสัญญาช่วง) พนักงานฝ่ายเช่าซื้อ ผู้สมัครงาน ผู้ลงทุนจากภายนอก ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ ลูกค้าภายนอก ผู้บริโภค อาสาสมัครทดลองผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าชอบเว็บไซต์ขององค์กร นักลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน และผู้ถือหุ้น ล้วนสำคัญต่อการบรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 4

(6) ผู้รับ หรือประเภทของผู้รับ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกเปิดเผยโดยแจ้งให้ทราบ
องค์กรสาธารณะ กองทุนประกันสุขภาพและสมาคมหนี้สินของนายจ้าง ตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมข้อมูลของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาตราที่ 11 รวมถึงผู้ให้บริการจากภายนอก สมาคมพนักงานบำนาญของเฮงเค็ล  บริษัทในเครือและหน่วยงานภายในต่างๆ ในบริษัท เพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 4

(7)  ระยะเวลาปกติในการลบข้อมูล
ผู้บัญญัติกฎหมายได้ประกาศช่วงระยะเวลารับผิดชอบในการเก็บบันทึกข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานพอสมควร ข้อมูลจะถูกลบตามที่วางตารางไว้หลังพ้นช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในข้อกำหนดนั้นจะถูกลบหากจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 4 ถูกยกเลิก

(8) ข้อมูลที่วางแผนไว้เพื่อส่งมอบให้ประเทศโลกที่สาม
ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากล จึงจะถูกส่งมอบให้กับกรรมการผู้จัดการที่ได้รับเลือก ในประเทศโลกที่สาม ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปถือเป็นที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง

8. Facebook Social Plugins
เว็บเพจของเราจะมีปลั๊กอินที่เชื่อมกับ facebook.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (เรียกว่า"Facebook")
ปลั๊กอินดังกล่าวนี้อาจมาในรูปแบบปุ่ม “Like” หากท่านได้เข้าชมเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่งของเราที่มีปลั๊กอินนี้ อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ของท่านจะเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ของเฟสบุ๊คโดยตรง จากนั้นปลั๊กอินจะแสดงขึ้นที่หน้าจอผ่านเบราเซอร์ของท่าน ปลั๊กอินนี้จะแจ้งให้เซิฟเวอร์ของเฟสบุ๊คได้ทราบว่าท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจของเราหน้าใดบ้าง หากท่านมีบัญชีของเฟสบุ๊คและล็อคอินเข้าเฟสบุ๊คอยู่ในขณะที่เข้าชมเว็บเพจ ของเรา เฟสบุ๊คจะดึงข้อมูลนี้ไปยังบัญชีเฟสบุ๊คของท่าน เมื่อท่านใช้งานปลั๊กอินนี้ (เช่น กดปุ่ม “Like” หรือพิมพ์ความเห็นทิ้งไว้)  ข้อมูลต่างๆ จะถูกแสดงไปยังบัญชีเฟสบุ๊คของท่าน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เฟสบุ๊คจัดเก็บและใช้ประโยชน์ และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน รวมถึงวิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัว สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการรักษาข้อมูลของเฟสบุ๊ค หากไม่ต้องการให้เฟสบุ๊คดึงข้อมูลไปยังบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊คของท่านเวลาที่เข้าชมเว็บเพจของเรา ท่านจะต้องไปลงชื่อออกจากบัญชีเฟสบุ๊คของท่านก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจ