ค้นหา RoHS

ค้นหาเอกสารมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (RoSH) ของผลิตภัณฑ์เฮงเค็ล เพียงพิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์หรือรหัสของผลิตภัณฑ์ (Item Number) แล้วเลือกค้นหา หรือเลือกค้นหาโดยระบุชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ก็ได้เช่นกัน เมื่อพบรายการเอกสาร เพียงคลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ท่านก็จะพบเอกสารและสามารถพิมพ์ได้ตามต้องการ

อกสารมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (RoHS) ของผลิตภัณฑ์เฮงเค็ลบางรายการอาจจะไม่ได้บรรจุอยู่ในเวบไซต์นี้  กรุณาติดต่อเราหากมีข้อสงสัยหรือต้องการเอกสารนี้เฉพาะรายผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีที่ไม่พบเอกสารนี้จากการค้นหาในเวบไซต์